• grupul ţintă eligibil este format din: angajați ai întreprinderilor/instituțiilor din sectoarele economice incluse în direcțiile actuale de politică industrială (Conform Strategiei Naționale pentru Competitivitate 2014 – 2020, disponibilă la: http://www.minind.ro/%5C/strategie_competitivitate/index.html )

Lista codurilor CAEN aferente acestor activitati poate fi gasita in anexa1 la : in obiectul de activitate principal sau secundar al angajatorului trebuie sa se regaseasca minim unul din codurile din lista

http://www.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2015/i_108.pdf

  • varsta intre 15 ani impliniti – 64 ani neimpliniti pentru cei care nu au implinit inca 18 ani trebuie ca parintii/tutorii/reprezentantii legali sa semneze un acord scris
  • trebuie sa detina nivelul minim de instruire necesar pentru cursrul la care se inscrie:

minim diploma de   8 clase pentru: cofetar, baby-sitter, lucrator in comert, camerista

minim diploma de 10 clase pentru: administrator de pensiune turistica, operator introducere, prelucrare si validare date, infirmier

  • cursantul nu poate detine calificarea pentru care se inscrie sau o calificare superioara (ex. Un angajat lucrator commercial nu poate urma cursul pentru lucrator in comert, un medic nu poate urma cursul de infirmier etc)
  • un cursant nu poate urma simultan doua sau mai multe cursuri de formare organizate prin programe/proiecte cu finantare europeana
  • statutul pe piata muncii – angajat pe tot parcursul derularii cursului (inclusiv examen) se depune o adeverinta de angajat la inscriere si inca una la finalizarea cursului;
  • resedinta cursantului trebuie sa fie in orasul in care se organizeaza cursul sau zona limitrofa acestuia (max 50 km departare de acesta, cursantul trebuie sa faca dovada respectarii acestei conditii in masura in care are resedinta in afara localitatii in care se desfasoara cursrul) trebuie avut in vedere a nu se depasi limitele regiunii in care se desfasoara cursul (ex. nu putem inscrie un cursant din jud. Alba la Turda desi respecta criteriul de proximitate deoarece jud. Alba este arondat regiunii Centru nu regiunii Nord-Vest)
  • responsabilitatea incadrarii in grupul tinta revine celor care preiau, controleaza si avizeaza dosarele persoanelor inscrise