Comunicate de presă

Conferința de închidere a proiectului european ”FPC – Formare Pentru Competitivitate”

In data de 26 NOIEMBRIE 2015 are loc Conferința de închidere a proiectului european ”FPC – Formare Pentru Competitivitate” proiect POSDRU/182/2.3/S/154499, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.
 
Proiectul sus-amintit a fost implementat de FUNDAŢIA LUMINA INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT în parteneriat cu Fundația TUNA din București și CPPV din Târgoviște.
 
Obiectivul general al proiectului este cresterea nivelului de calificare si a competitivitatii profesionalea persoanelor angajate pe piata muncii din regiunile Nord-Vest (Turda), Nord-Est (Roman), Sud-Est (Braila), Sud-Muntenia (Targoviste), printr-o abordare a invatarii pe tot parcursul vietii si prin dezvoltarea si furnizarea unor programmeinovative, complexe si flexibile de formare profesionala (re/calificare) in domenii economice aflate indezvoltare, dar care inregistreaza un deficit de persoane calificate
 
Conferința va avea loc in data de 26 noiembrie 2015, începând cu orele 9,00 în Amfiteatrul Universității Europei de Sud Est LUMINA din București, Sos.Colentina nr.64B, sector 2.

Seminarii - „Raport si concluzii privind realizarea indicatorilor proiectului FPC”

Fundatia Lumina Institutii de Invatamant impreuna cu partenerii Fundatia Tuna si Asociatia CPPV organizeaza Seminarul proiectului, „FPC- Formare pentru competitivitate” proiect POSDRU/182/2.3/S/154499, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

TEMA: „Raport si concluzii privind realizarea indicatorilor proiectului FPC”

Seminarele se vor organiza  în orasele :

-COMANESTI-judetul Bacaula sediul Centrului nr.5 din str.Tudor Vladimirescu nr.5in data 17 Octombrie  2015 intre orele 10:30-13:00

-TARGOVISTE-judetul Dambovita la sediul Hotelui NOVA din str.Arsenalui nr.14 in data de 17 Octombrie  2015 intre orele 10:30-13:00

-TURDA-judetul Cluj la sediul Colegiului Tehnic din str.Basarabiei nr.48 in data de 18 octombrie 2015 intre orele 10:30-13:00

Examen - Administrator pensiune - Turda

In data de 5 OCTOMBRIE 2015, FUNDATIA LUMINA INSTITUTII DE INVATAMANT si partenerii sai FUNDATIA TUNA (P1) si ASOCIATIA CPPV- CENTRUL DE PREGATIRE SI PERFECTIONARE VALAHIA (P2) vor organiza examenul final pentru ocupatia de calificare ADMINISTRATOR PENSIUNE din cadrul proiectului POSDRU182/2.3/S/154499 proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 “FORMAREA PROFESIONALA CONTINUA-O sansa reala pentru cresterea afacerii si pentru planurile de cariera profesionala individuala”

Examenul de atestare a cunostintelor dobandite in cadrul cursului de formare profesionala(re/calificare) pentru regiunea Nord-Vest(Turda) la sediul Colegiului Tehnic Turda din Piata Basarabiei nr.48 ,Turda, judetul Cluj incepind cu ora 17.30

Obiectivul general al proiectului este cresterea nivelului de calificare si a competitivitatii profesionale a persoanelor angajate pe piata muncii din regiunile Nord-Vest, Nord-Est, Sud-Muntenia, Sud-Est printr-o abordare a invatarii pe tot parcursul vietii si prin dezvoltarea si furnizarea unor programe inovative, complexe si flexibile de formare profesionala (re/calificare) in domenii economice aflate in dezvoltare, dar care inregistreaza un deficit de persoane calificate. Proiectul urmăreşte Strategia Naţională Pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, Legea nr. 202/2002 republicată în 2007 privind egalitatea de şanse întrefemei și bărbați, Constituţia României, art. 4 alin. 2 şi art. 16 alin. 1, Regulamentul (CE) nr. 1081/2006al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul Social European şi de abrogare a Regulamentului (art. 6), Directiva 75/11/CE privind aplicarea principiului egalităţii de remuneraţie pentru bărbați și femei, Directiva 76/207/CE privind principiul egalității de tratament între femei șibărbați în privința accesului la formare profesională și promovare, precum și în ceea ce privește condițiile de muncă, Directiva 36/2005/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale atât în rândul femeilor cât și al bărbaților, Directiva 43/2000/CE privind tratamentul egal al persoanelor de origine rasială și etnică și Regulamentul 1083/2006 al Consiliului Uniunii Europene care consideră egalitatea de şanse ca unul dintre principiile de intervenţie ale Fondurilor Structurale.

 

Expert comunicare

Rehab Mihaela

Examen - Infirmier si Operator introducere, validare si prelucrare date - Targoviste

In data de 5 OCTOMBRIE 2015, FUNDATIA LUMINA INSTITUTII DE INVATAMANT si partenerii sai FUNDATIA TUNA (P1) si ASOCIATIA CPPV- CENTRUL DE PREGATIRE SI PERFECTIONARE VALAHIA (P2) vor organiza examenul final pentru ocupatia de calificare INFIRMIER si OPERATOR INTRODUCERE ,VALIDARE si PRELUCRARE  DATE  din cadrul proiectului POSDRU182/2.3/S/154499 proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 “FORMAREA PROFESIONALA CONTINUA-O sansa reala pentru cresterea afacerii si pentru planurile de cariera profesionala individuala”

 Examenele de atestare a cunostintelor dobandite in cadrul cursului de formare profesionala (re/calificare) pentru regiunea Sud-Muntenia (Targoviste) au loc la sediul Universitatii Valahia Targoviste strada B-dul.Carol I nr.2, Targoviste, judetul Dambovita incepand cu ora 17.30.

Obiectivul general al proiectului este cresterea nivelului de calificare si a competitivitatii profesionale a persoanelor angajate pe piata muncii din regiunile Nord-Vest, Nord-Est, Sud-Muntenia, Sud-Est printr-o abordare a invatarii pe tot parcursul vietii si prin dezvoltarea si furnizarea unor programe inovative, complexe si flexibile de formare profesionala (re/calificare) in domenii economice aflate in dezvoltare, dar care inregistreaza un deficit de persoane calificate. Proiectul urmăreşte Strategia Naţională Pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, Legea nr. 202/2002 republicată în 2007 privind egalitatea de şanse întrefemei și bărbați, Constituţia României, art. 4 alin. 2 şi art. 16 alin. 1, Regulamentul (CE) nr. 1081/2006al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul Social European şi de abrogare a Regulamentului (art. 6), Directiva 75/11/CE privind aplicarea principiului egalităţii de remuneraţie pentru bărbați și femei, Directiva 76/207/CE privind principiul egalității de tratament între femei și bărbați în privința accesului la formare profesională și promovare, precum și în ceea ce privește condițiile de muncă, Directiva 36/2005/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale atât în rândul femeilor cât și al bărbaților, Directiva 43/2000/CE privind tratamentul egal al persoanelor de origine rasială și etnică și Regulamentul 1083/2006 al Consiliului Uniunii Europene care consideră egalitatea de şanse ca unul dintre principiile de intervenţie ale Fondurilor Structurale.

 

Expert comunicare

Rehab Mihaela

Examen - Infirmier si Operator introducere, validare si prelucrare date - Roman

In data de 2 OCTOMBRIE 2015, FUNDATIA LUMINA INSTITUTII DE INVATAMANT si partenerii sai FUNDATIA TUNA (P1) si ASOCIATIA CPPV- CENTRUL DE PREGATIRE SI PERFECTIONARE VALAHIA (P2) vor organiza examenul final pentru ocupatia de calificare INFIRMIER si OPERATOR INTRODUCERE ,VALIDARE si PRELUCRARE DATE  din cadrul proiectului POSDRU182/2.3/S/154499 proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 “FORMAREA PROFESIONALA CONTINUA-O sansa reala pentru cresterea afacerii si pentru planurile de cariera profesionala individuala”

 Examenul de atestare a cunostintelor dobandite in cadrul cursului de formare profesionala (re/calificare) pentru regiunea Nord-Est (Roman) va avea loc la sediul Colegiului Tehnic Petru Poni din B-dul Republicii nr 1-4, Roman, judetul Neamt incepind cu ora 17.30.

Obiectivul general al proiectului este cresterea nivelului de calificare si a competitivitatii profesionale a persoanelor angajate pe piata muncii din regiunile Nord-Vest, Nord-Est, Sud-Muntenia, Sud-Est printr-o abordare a invatarii pe tot parcursul vietii si prin dezvoltarea si furnizarea unor programe inovative, complexe si flexibile de formare profesionala (re/calificare) in domenii economice aflate in dezvoltare, dar care inregistreaza un deficit de persoane calificateProiectul urmăreşte Strategia Naţională Pentru Egalitatea deŞanse între Femei şi Bărbaţi, Legea nr. 202/2002 republicată în 2007 privind egalitatea de şanse între femei și bărbați, Constituţia României, art. 4 alin. 2 şi art. 16 alin. 1, Regulamentul (CE) nr. 1081/2006al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul Social European şi de abrogare aRegulamentului (art. 6), Directiva 75/11/CE privind aplicarea principiului egalităţii de remuneraţie pentru bărbați și femei, Directiva 76/207/CE privind principiul egalității de tratament între femei șibărbați în privința accesului la formare profesională și promovare, precum și în ceea ce privește condițiile de muncă, Directiva 36/2005/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale atât în rândul femeilor cât și al bărbaților, Directiva 43/2000/CE privind tratamentul egal al persoanelor deorigine rasială și etnică și Regulamentul 1083/2006 al Consiliului Uniunii Europene care consideră egalitatea de şanse ca unul dintre principiile de intervenţie ale Fondurilor Structurale.

 

Expert comunicare

Rehab Mihaela