ID. Indicatori [1 output] Valoare
286 Numărul participanţi la programe de FPC (calificare şi recalificare) 600
287 Numărul participanţi la programe de FPC (calificare şi recalificare), din care femei 250
291 Număr de persoane asistate pentru validarea cunoştinţelor dobândite anterior - formare profesională continuă 0ID. Indicatori [2 result] Valoare
289 Ponderea participanţilor la programe de FPC certificaţi (%) 96
294 Număr de participanţi la instruire certificaţi -formare profesională continuă 576